Prestogal: é unha plataforma web para prestar, intercambiar ou ceder recursos entre os veciños e veciñas da cidade. Obxectos que usas pouco ou que xa non usas pero que aínda teñen vida útil, poden ser subidos ao Prestogal para poñer a disposición doutras persoas. Esta plataforma web xestiónase a través das asociacións veciñais, co obxecto de que cada asociación se responsabilice da captación e alta da veciñanza e do bo uso da plataforma. Ademais, os Servizos Sociais do concello teñen acceso á plataforma para que as persoas máis necesitadas que non teñen acceso a Internet nin a asociacións, tamén podan acceder aos recursos coa axuda do persoal de Servizos Sociais que actuará de intermediario. O Prestogal é, en definitiva, unha ferramenta que reduce o consumismo, fortalece o tecido asociativo e promove a solidariedade entre os veciños e veciñas da cidade.


The Library of Things: A Library of Things is a space where you can: borrow useful items like DIY tools, gardening things, kitchenware, camping kit and events equipment; learn how to use items in 1-to-1 sessions and workshops | @libraryofthings


Shareable: is a nonprofit media outlet and action network that empowers people to share for a more resilient, equitable, and joyful world | @shareable


Peer Production License: The peer production license is an example of the Copyfair type of license, in which only other commoners, cooperatives and nonprofits can share and re-use the material, but not commercial entities intent on making profit through the commons without explicit reciprocity. This fork on the original text of the Creative Commons non-commercial variant makes the PPL an explicitly anti-capitalist version of the CC-NC. It only allows commercial exploitation by collectives in which the ownership of the means of production is in the hands of the value creators, and where any surplus is distributed equally among them (and not only into the hands of owners, shareholders or absentee speculators). According to Dmytri Kleiner, co-author of the license with the barrister John Magyar, it’s not a copyleft license, but instead copyFARleft, and is intended for consumer goods or commodities rather than capital or producers’ goods | @P2P_Foundation


Proxecto “La Escalera”: Vivir nun bloque de pisos pode significar apresurar o paso para asegurarte de que entras soa ao ascensor e non vas a verte obrigada a manter unha conversa forzada con ninguén. Vivir nunha comunidade de veciños pode significar tamén pedirlle ao do segundo, que se vai fóra no Nadal, as catro cadeiras que a ti te faltan para organizar unha cea con amigos e amigas. “La Escalera” ímola construindo entre todas as persoas que dun ou doutro xeito participamos na iniciativa. É un proxecto de investigación e creación colectiva co que queremos reflexionar acerca de cómo vivimos en comunidade e cómo quereríamos facelo. Anímaste a pensalo con nós? | @_laescalera