Que é Cousateca?

Posted · Add Comment

Cousateca é unha biblioteca de cousas; sen embargo tamén é moito máis. Ou isto implica moito máis: acreditar o valor de uso das cousas (dos bens en principio, pero tamén dos servicios probablemente) fronte ao seu valor de cambio. Se ben é o mercado capitalista agárrase ao valor de cambio da mercadoría como ben acumulativo, o valor de uso, […]