Transaccións inusuais “intelixentes”

Posted · Add Comment

“Habería unha representación formal estándar de transacións, pero tamén unha diversidad aberta de aplicacións que fixeran uso dela. Iso significa que os deseños financieiros non terían que seguir contornos preexistentes e poderían ser desenvoltos nunha ampla variedade de formas, pero podrían seguir estando rexistrados con regulacións” Jaron Lanier O que plantexa Lanier é algo bastante novidoso […]